Storebror ser dig
Du kan få betala ett annat pris
för din resa

Duck Duck Go visar, i två guider, hur du blir spårad
online och vilka profiler som byggs om dig,
trots att du surfar i privatläge och raderar cookies.

> Don´t Tack Us
> Private Browsing Myths