Svensk rapportering från Kina och Asien sträcker sig ofta till korta notiser från TT eller annan nyhetsbyrå, då det bara finns en knapp handfull svenska korrespondenter
i området.

InBeijing vill fylla detta tomrum i svensk media och erbjuda djupa analyser och snabba
nyhetsuppdateringar.
Många av artiklarna finns inte att läsa någon annanstans på svenska.Sidan är politiskt och ekonomiskt obunden.

> Inbeijing