Håll dig frisk


Tropiska sjukdomar

Se upp för Nilefebermyggan
Tropiska sjukdomar är en grupp infektionssjukdomar som orsakas
av parasiter, myggor, maskar, bakterier eller virus.

Global uppvärmning gör att att en del tropiska sjukdomar har fått fäste i
Europa
och kommer närmare oss i Sverige.
Sporadiska fall i Frankrike, Spanien, Italien, Madeira och Kroatien.
År 2023 registrerades totalt 105 fall. Ökar.


Den asiatiska tigermyggan som kan bära på dengue virus, zikavirus och chikungunyavirus, har till exempel nu hunnit etablerat sig i 13 europeiska länder.
Även
nilfebersmyggan,som orsakar West Nile-feber sprider sig snabbt i Europa.
Badsårsfeber ökar liksom fästingburna sjukdomar med parasiten Babesia och tajgafästingen, flyttfågelfästingen som sprider Krim-Kongo blödarfeber...

> Läs om detta i en artikel i forskning.se från Lunds Universitet – om faror och vår beredskap.

Dengue feber
Dengue har spridit sig över stora delar av Sydamerika under det senaste året och Brasilien överträffade sin värsta prognos för denguefall i år. Det varmare klimatet gör att myggor som överför sjukdomen ökar.

Skydda dig:
Använd myggspray med DEET, Picaridin eller IR3535, täckande kläder, myggnät på natten och stängda fönster.
Myggorna som sprider dengue är aktiva under dagen, till skillnad från andra myggor som är mest aktiva vid skymning/kväll.
Ett vaccin, QDenga, är godkänt i vissa länder. Rekommenderas dock endast för åldersgruppen 6 till 16 år.


Var observant: 

Ungefär hälften av världens befolkning löper risk att drabbas av dengue med uppskattningsvis
100–400 miljoner infektioner varje år.
Det är långt ifrån alla mygg som bär på dengue viruset.  Symptomen uppstår efter 3-10 dagar, i form av hög feber, utslag, huvudvärk samt led- och muskelsmärtor som vid en svår influensa. Kontakta läkare då.
Det finns ingen specifik behandling för dengue.


Om du drabbas: D
rick mycket vätska, använd acetaminophen (paracetamol) för smärta, undvik icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, som ibuprofen och aspirin.

> WHO: Dengue och svår dengue

 


INNEHÅLL

Tropiska sjukdomar
- når även Europa
Denguefeber


2.7 miljoner dödsfall/år

Myggan är "det dödligaste djuret i världen" enligt Världshälsoorganisationen, genom att den överför dödliga sjukdomar och virus till människor.